Μεταφρασμένα κείμενα του Κυριάκου Χαραλαμπίδη

Το κείμενο «Στοιχεία του ποιητικού DNA», μεταφρασμένο στα αγγλικά. Δείτε εδώ

Cyprus, the Framework of Self-Conciousness and the Terms of Literacy Creation, Hellenic Quarterly, No. 6 September-November 2000. Δείτε εδώ

Κείμενο του Κυριάκου Χαραλαμπίδη στα γαλλικά που δημοσιεύθηκε στο «Arthur Rimbaud ou le voyage poetique. Actes du colloque de Chypre» με τίτλο Le meurtre sacre d’Arthur Rimbaud. Commentaire oriental sur l’inversion du Paradis. Δείτε εδώ

Κείμενο του Κυριάκου Χαραλαμπίδη στα γαλλικά που δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου της Ρόδου 25-26 Μαΐου 2001 «Η αρχαία ελληνική και βυζαντινή γραμματεία στον σύγχρονο κόσμο» με τίτλο Romanos the Melodist. A translator’s Approach to his Theology. Δείτε εδώ

Comments are closed