Ξένα κείμενα για τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη

Κείμενο της Νικολέττας Χατζηπαύλου «Imperial and empirical city: Famagusta’s representations in the poetry of Kyriakos Charalambides», στο M. Tsianikas, G. Couvalis and M. Palaktsoglou (eds.) “Reading, interpreting, experiencing: an inter-cultural journey into Greek letters”. Modern Greek Studies Association of New Zealand, σ. 305-318. Δείτε εδώ

Παρουσίαση στα σουηδικά της έκδοσης «Ordens tyranni och andra dikter», tolkning Anna Maria Gull, Atlantis 2008. Δείτε εδώ

Παρουσίαση του Βύρωνα Ραΐζη στα αγγλικά της συλλογής «Μεθιστορία» στο World Litterature Today. Δείτε εδώ

Κείμενο στα αγγλικά του Martin McKinsey «ΜΟΥΣΑ AND MUSE: Translation as Collaborative Act». Δείτε εδώ

Παρουσίαση στα αγγλικά της συλλογής «Αχαιών Ακτή» από τον Περικλή Βαλιάνο στο Journal of the Hellenic Diaspora, vol. VI, No.2, Summer 1977. Δείτε εδώ

Παρουσίαση στα αγγλικά της συλλογής «Θόλος» στο περιοδικό Cyprus Today, vol. XXIX, No.1, January-March 1991. Δείτε εδώ

Η Εισαγωγή του καθηγητή Θεοφάνη Γ. Σταύρου στο βιβλίο η συλλογή «Myths and History: Selected Poems», (ανατύπωση στο: Cyprus Today, Volume XLVIII, No 2, April-June 2010). Δείτε εδώ

Comments are closed