Δοκίμια/Μελέτες/Μεταφράσεις

Κυριάκος Χαραλαμπίδης, «Αναστοχασμοί στα Πενηντάχρονα του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59», στον τόμο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιτροπή για την Κύπρο (επιμ. Ανδρέας Ι. Βοσκός), Κύπρος: Αγώνες ελευθερίας στην ελληνική ιστορία, Αθήνα 2010, σ. 4-17. Διαβάστε εδώ.
Το κείμενο είχε δημοσιευτεί και στα Τετράδια: Πολιτικού Διαλόγου Έρευνας και Κριτικής. Τετράδια 50-51 (Φθινόπωρο ’05). Διαβάστε εδώ
Ένα δοκίμιο-αυτοσχόλιο για τη σχέση της ποίησης με τη θεολογική παράδοση γενικώς, αλλά και ειδικότερα για τη σχέση της δικής του ποιητικής με την παράδοση αυτή καταθέτει ο ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης με τίτλο «Ποιείν άμα και θεολογείν (αυτοσχόλιο)», Νέα Ευθύνη, τχ. 32 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2016), σ. 31-44. Διαβάστε εδώ
«Ολισθηρός ιστός», από τις εκδόσεις Άγρα 2009.

 Ολισθηρός ιστός, Άγρα, Αθήνα 2009.

Η Κυπριακή εμπειρία του Σεφέρη, του Κυριάκου Χαραλαμπίδη στο περιοδικό «Θέματα Λογοτεχνίας», τχ. 14 (Μάρτιος-Ιούνιος 2000).
Αξίζει να μιλάμε σήμερα για τη Λογοτεχνία, του Κυριάκου Χαραλαμπίδη στο περιοδικό «Φρέαρ» 7, Μάιος-Ιούνιος2014.
Ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης έχει μεταφράσει από τα αρχαία ελληνικά στη δημοτική τον λόγο του Πινδάρου, Ολυμπιόνικος ΧΙΙΙ, «Για τον Ξενοφώντα, τον Κορίνθιο νικητή στο στάδιο και στο πένταθλο» (466 π.Χ.). Διαβάστε εδώ τον Λόγο
metafr. pindaros

Πίνδαρος, Ολυμπιόνικοι, Αθήνα 2008.

«Ρωμανού του Μελωδού: Τρεις ύμνοι». Το έργο έλαβε το Βραβείο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας. Διαβάστε εδώ τον Ύμνο Εις την Αγίαν Γέννησιν του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού
Romanos

«Ρωμανού του Μελωδού: Τρεις ύμνοι», Άγρα, Αθήνα 1997.